Tema: Ndikimi i artit në shoqëritë  pas konflikteve

Tema: Ndikimi i artit në shoqëritë  pas konflikteve

Në vazhdën e aktiviteteve përkrahëse për artistët, “Stacion” – Qendra për Art Bashkëkohor në Prishtinë, ka hapur një tjetër konkurs.

Kësaj radhe, ky institucion në bashkëpunim me Universitetin e Arteve në Londër, fton artistët që punojnë në Kosovë, për të krijuar një vepër arti me temën e projektit hulumtues, që shqyrton potencialin e arteve për të kontribuar pozitivisht në shoqëritë pas konflikteve. /21Media