Shqipëria merr masa kundër temperaturave të larta

Shqipëria merr masa kundër temperaturave të larta

Prefekti i Tiranës, Admir Abrija ka kërkuar që “bashkitë të hartojnë planin e masave për përballimin e situatës së zjarreve dhe ujit të pijshëm”. “Të koordinohet puna në nivel qarku”, tha prefekti në mbledhjen ku ishin të pranishëm përfaqësues nga pesë bashkitë e Qarkut.

Në mbledhjen e shtabit të emergjencave në Shqipëri  morën pjesë të gjitha drejtoritë rajonale.