"Respekti është shpikur për ta plotësuar hapësirën boshe ku do të duhej të ishte dashuria”

“Respekti është shpikur për ta plotësuar hapësirën boshe ku do të duhej të ishte dashuria”

Leon Tosltoi, autori i  njohur i  romanëve  “Ana Karenina”, “Lufta dhe Paqja”, Ringjallja e shumë të tjera, ka lindur më 9 gusht 1828 në katundin Jasnaja Poljana pranë Tulës, nga një familje e vjetër Fisnikësh, dhe vdiq më 20 nëntor 1910.

Fal veprimtarisë së ti ai rriti që të hyjë në listën e shkrimtarëve më të njohur në botë. /21Media 

“Nëse dëshironi të bëheni të lumtur, bëhuni”

“Është e mahnitshme sa i plotë është deluvioni që bukuria është mirësi”

“Le ta falim njëri-tjetrin – vetëm atëherë do të mund të jetojmë në paqe” 

“Lumturia nuk varet nga gjërat e jashtme, por nga mënyra se si ne i shohim ato”.

“Çdo njeri mendon ta ndryshojë botën, por askush nuk mendon ta ndryshojë vetveten” 

“Respekti është shpikur për ta plotësuar hapësirën boshe ku do të duhej të ishte dashuria”

“Të gjithë mendojnë për të ndryshuar botën, por askush nuk mendon për të ndryshuar vetveten”

E vërteta, njësoj sikurse ari, nuk fitohet nga rritja e vet, por duke e pastruar nga çdo gjë që nuk është ari”

“Mund ta dashuroni një person të afërm me dashuri njerëzore, por një armik mund të dashurohet vetëm me dashuri hyjnore”.