Mbretëria e Bashkuar zë vendin e dytë dhe të tretë

Mbretëria e Bashkuar zë vendin e dytë dhe të tretë

Çdo vit QS Education Company Produces a Comprehensive bën një rendtije  të universiteteve më të mira në botë, të ndara sipas rajoneve . Renditja e fundit nga QS u bë në mars dhe përfshin disa të dhëna interesante në lidhje  me universitetet.

Renditja e universiteteve është e bazuar në radhitjen e institucioneve  më akademike dhe bazuar edhe në   numrin  e punëdhënësve.

Edukimi ligjor i Britanisë është i mirë veçanërisht, me gjashtë shkollat juridike të kontinentit në Mbretërinë e Bashkuar, duke përfshirë  vendin e dytë dhe të tretë në planet./21Media

Alma Mater Studiorum, University of Bologna

 

Ludwig Maximillians Universitat Munchen

Katholieke Universiteit Leuven

Durham University

Ruprecht Karls Universitat Heidelberg

Queen Mary, University of London

Leiden University

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

University of Edinburgh

King’s College London

University College London

London School of Economics and Political Science

University of Cambridge

University of Oxford