Në këtë leksikon përfshihen vendbanimet urbane

Në këtë leksikon përfshihen vendbanimet urbane

Akademia e Shkencave dhe Arteve e Kosovës ka promovuar në Prishtinë vëllimin e parë të leksikonit “Vendbanimet e Kosovës”. Ky vëllim i cili ka në fokus vendbanimet urbane u konsiderua projekt ambicioz i cili do të pasohet edhe me dy vëllime të tjera të cilat do të kenë në fokus vendbanimet rurale të Kosovës./21Media