Idetë e dizajnerëve s'kanë kufij

Idetë e dizajnerëve s’kanë kufij

Kreativiteti i dizajnerëve shpesh shkon përtej të kufijve.

Ata arrijnë të krijojnë  dizajne të çuditshëme të veshjeve dhe mbathjeve, me të cilat  iu lënë me gojë hapur.

Në shikim të parë këto veshje do duken shumë të çuditshme, e për t’i kuptuar ato duhet shikuar më shumë se dy herë.

Më poshtë mund t’i shihni disa prej këtyre veshjeve dhe mbathjeve interesante.