Sejdiu: Projektet nacionale e vulosin 2019-tën si vit historik për shëndetësinë.-Syla: Janë pëmirësuar disa shërbime dhe renovuar disa reparte

Sejdiu: Projektet nacionale e vulosin 2019-tën si vit historik për shëndetësinë.-Syla: Janë pëmirësuar disa shërbime dhe renovuar disa reparte

Me gjithë problemet e shumta që e përcjellin shëndetësinë Kosovare në vazhdimësi, nuk mungojnë as sukseset në degë të caktuara të saj.
Në Shërbimin Klinik Universitar të Kosovës konsiderojnë se gjatë  vitit 2019, u shënuan të arritura të mëdha. Edhe në Federatën e Sindikatave të Shëndetësisë dhe në Shoqatën për të drejtat e pacientëve e pranojnë se ka pasur përparime,  por edhe ngecje në shumë çështje./21Media