Vërjetje të arsimtarëve dhe nxënësve për diskriminim

Vërjetje të arsimtarëve dhe nxënësve për diskriminim

Derisa Ministria e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë reformat në sistemin e arsimit i vlerëson si të sukseshme sidomos kur është fjala në verifikimin e njohurive të nxënësve në disa shkolla arsimtarët dhe nxënësit kanë verjetje. Në 78 gjimnaze dhe katër shkolla profesionale po zbatohet pilot projekti për metodat e reja të pyetjes për nxënës. Vlerësimi i njohurive bëhet me përqindje dhe në katër perioda./21Media