Vendim vlen nga data 24 mars 2020

Vendim vlen nga data 24 mars 2020

Agjencia Kosovare e Privatizimit ka njoftuar opinionin publik se Bordi i Drejtorëve ka marrë vendim për zgjatjen e afatit të të gjitha pagesave që janë në proces nga shitjet e aseteve dhe qiradhëniet për 90 ditë kalendarike.

Sipas AKP-së, kjo po bëhet në përgjigje të situatës së krijuar për shkak të pandemisë globale nga COVID 19 dhe duke iu bashkangjitur veprimeve e vendimeve të institucioneve të Republikës së Kosovës në menaxhim të situatës së krijuar.

AKP thotë se ky vendim vlen nga data 24 mars 2020.