12 vjet nga miratimi i Kushtetutës së Kosovës

12 vjet nga miratimi i Kushtetutës së Kosovës

Ambasada e SHBA-së në Prishtinë ka uruar qytetarët dhe institucionet e Kosovës me rastin e 12-vjetorit të miratimit të Kushtetutës.

Në një postim në Facebook, ambasada ka theksuar se amerikanët e shohin Kushtetutën e tyre si themelin e demokracisë.

Tre anëtarë të komunitetit të Ambasadës së SHBA-së i që ndjekin nga afër dhe punojnë në çështje kushtetuese, kanë dhënë mendimet e tyre mbi Kushtetutën e Kosovës.

“Kushtetuta e Kosovës është një nga dokumentet themelore më përparimtare dhe moderne të Evropës. Ajo mbron të drejtat e qytetarëve të saj, duke siguruar gjithashtu të njëjtët qytetarë të drejtën që të kërkojnë më shumë nga drejtuesit e tyre. Një mënyrë për të siguruar që Kushtetuta e Kosovës të funksionojë për të gjithë është duke mbështetur punën e shoqërisë civile, duke i bërë jehonë thirrjeve të tyre për përgjegjësi dhe përgjegjà «si, dhe besimi në fund të fundit fjalët në letër të Kushtetutës janë më të fuqishme kur reflektojnë të drejtat dhe nevojat të gjithëve në Kosovë. Në këtë ditë të Kushtetutës, le të festojmë liritë dhe të drejtat që ky dokument siguron për të gjithë qytetarët dhe komunitetet e Kosovës.”, ka thënë Alison Storsve, drejtuese e Grupit Punues për Sundimin e Ligjit.

“Kosova ka një Kushtetutë të jashtëzakonshme, pasi që ajo ndan parimet thelbësore me Kushtetutën e Shteteve të Bashkuara. Tendenca në çdo shoqëri është që ata që janë në pushtet të abuzojnë pa të. Një kushtetutë e mirë duhet të zbatohet në mënyrë të vazhdueshme për t’u mbrojtur kundër kësaj. Autoritetet e qeverisë vijnë nga Kushtetuta: jo nga individët, jo nga partitë politike, jo nga të fuqishmit – por nga ligjet që duhet të ndjekin të gjithë. Në këtë ditë të Kushtetutës, le të angazhohemi të ndjekim kushtetutat tona dhe të mbajmë përgjegjës ata që veprimet e të cilëve e minojnë atë.”, ka thënë Jessica Long, këshilltare politike/ ekonomike.

“Ju mund të mos mendoni për Kushtetutën çdo ditë, por çdo ligj rrjedh prej saj. Kosova duhet të ketë institucione drejtuese elastike dhe të afta, pa ndikim politik, për të siguruar drejtësi për të gjithë qytetarët. Në këtë ditë të Kushtetutës, ne ngarkojmë aktorët dhe institucionet gjyqësore të Kosovës – prokurorët dhe gjykatat – të mbajnë performancën e tyre në standardin më të lartë. Ata që gjithmonë përpiqen të mbështesin kushtetutën mund të zhbllokojnë potencialin e madh të së ardhmes së Kosovës”, ka thënë Christina Davis, drejtoreshë në Zyrën e Demokracisë dhe Qeverisjes – USAID.

Kushtetuta e Kosovës është ratifikuar më 9 prill 2008 dhe ka hyrë në fuqi më 15 qershor 2008. Kushtetuta është akti më i lartë juridik, që garanton të drejtat dhe liritë themelore të të gjithë qytetarëve të vendit.