Hapjen e kuvendit e bëri kryetari i FBK-së, Arben Fetahu

Hapjen e kuvendit e bëri kryetari i FBK-së, Arben Fetahu

Ka filluar kuvendi i punës i Federatës së Basketbollit të Kosovës. Hapjen e këtij kuvendi e bëri kryetari i FBK-së, Arben Fetahu, i cili së pari zgjodhi trupat punues, kryesinë e punës, komisionin verifikues dhe procesmbajtësin.

Kujtojmë që ky kuvend gjithsej ka këto pikat të rendit të ditës:

Aprovimi i Procesverbalit nga Kuvendi i Punës të datës 3.3.2019

Raporti i Punës të FBK-së për vitin 2019

Raporti Financiar dhe auditimi për vitin 2019

Plani i Veprimit për vitin 2020

Draft Buxheti për vitin 2020

Plani i Marketingut për vitin 2020

Ndryshimet Statutare

Themelimi i Qendrës Kombëtare të Basketbollit.