Edhe në tre muajt e parë të këtij viti, sistemi gjyqësor vazhdon të mbetet shkelësi më i madh i të drejtave të njeriut në Kosovë. Kështu deklaroi Avokati i Popullit, Hilmi Jashari, i cili në një intervistë për Kp u shpreh se zvarritja e proceseve gjyqësore vazhdon të mbetet shqetësim për qytetarët e Kosovës.

Jashari po ashtu theksoi se pas gjyqësorit edhe ekzekutivi është njëri ndër pushtetet që më së shumti po i shkel të drejtat e njeriut në vend. Avokati i Popullit tha se shqetësim vazhdon të mbetet fakti se edhe pas ekzekutimit të ndonjë vendimi, sistemi gjyqësor nuk siguron që drejtësia do shkoj në vend.

Jashari shtoi se shteti duhet të krijojë ligjin procedural për këto zvarritjet gjyqësore përmes të cilit qytetarët kanë mundësi të dëmshpërblehen.

Ai madje tha se në bazë të analizave të tyre procedurat e një proces gjyqësor në Kosovë zgjasin deri mbi 8 vjet e gjysmë.

“Jo pa arsye për shkak se shqetësimet kryesore kanë të bëjnë me zvarritjen e procedurave gjyqësore në nivel vendi e që marrin vite të tëra qoftë në penale, qoftë në civile edhe i dyti problem ka qenë mos ekzekutimi i vendimit të plotë fuqishëm gjyqësore që edhe kur të merret një vendim nuk të siguron që megjithatë drejtësia do shkoj në vend, sepse më pastaj fillojnë problemet e mos zbatimit…Do të duhej që vetë Kosova, shteti ynë të krijoj një ligj që ne e kemi kërkuar ligj procedural me të cilin gjithë qytetarëve që kanë zvarritje procedurale në gjykatat tona, t’u garantohet kompensim prej anës së shtetit sepse është shkelje e të drejtave të njeriut dhe qytetari ka të drejtë me realizuar një kompensim sepse shteti nuk ka arritur me i dhënë një përgjigje në çështjen e tij gjyqësore para sistemit”, theksoi Jashari.

Në institucionin e Avokatit të Popullit nga janari e deri më sot janë adresuar 588 ankesa.

“Nga janari i këtij viti deri më sot janë 588 ankesa të regjistruara në institucionin e Avokatit të Popullit, të cilat pastaj ndahen në dy grupe ankesa individuale që kanë të bëjnë me një individ dhe ankesa grupore që përfshijnë numër më të madh të qytetarëve. Disa prej tyre janë edhe hetime eksoficio që ne i kemi hapur me vetë-iniciativ”, u shpreh Avokati i Popullit./kp