Hapja e llogarisë është bërë me qëllim të rritjes së transparencës si dhe llogaridhënies

Hapja e llogarisë është bërë me qëllim të rritjes së transparencës si dhe llogaridhënies

Ministria e Financave dhe Transfereve njoftoi se Thesari i Kosovës, në emër të Republikës së Kosovës, ka hapur një llogari zyrtare bankare të dedikuar për pranimin dhe evidentimin e fondeve që dedikohen në luftën kundër pandemisë COVID-19 (kredive, granteve dhe donacioneve). Hapja e llogarisë është bërë me qëllim të rritjes së transparencës si dhe llogaridhënies sa më të lartë ndaj publikut si dhe partnerëve,  lidhur me kontributin dhe menaxhimin e këtyre fondeve.

Llogaria e hapur është pjesë e sistemit të Llogarisë së Vetme të Thesarit e hapur në Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës, funksionale nga data 1 Prill 2020, ku mund të kryhen të gjitha transferet brenda dhe jashtë vendit, sipas detajeve të mëposhtme:

Thesari i Kosovës / Treasury Detajet e llogarisë / Details of account
Emërtimi i llogarisë/ Account name FONDE PËR MENAXHIMIN E COVID 19
Nr. i llogarisë/Acc. number (IBAN) XK051000400070008037
Valuta e llogarisë/Acc. Currency EUR
Emri i Bankës / Bank Name CENTRAL BANK OF THE REPUBLIC OF KOSOVO
SWIFT-BIC CBRKXKPRXXX
Banka korrespondente #1 (Correspondent Bank #1)
Emri i bankës/Bank Name DEUTSCHE BANK AG
SWIFT-BIC DEUTDEFFXXX
Adresa (Qyteti dhe Shteti)/Addr. Taunusanlage 12, Frankfurt AM Main, Germany
Banka korrespondente #2 (Correspondent Bank #2)
Emri i bankës/Bank Name RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG
SWIFT-BIC RZBAATWWXXX
Adresa (Qyteti dhe Shteti) )/Addr. Am Stadtpark 9, Wien, Austria