Gaxherri: Për shkeljet në MAPL duhet t’i hetoj prokuroria

Gaxherri: Për shkeljet në MAPL duhet t’i hetoj prokuroria

Ministria e Administrimit së Pushtetit Lokal jashtëligjshëm kishte paguar 20 mijë euro për faturat e ujit në komunën e Mitrovicës së Veriut. Për këto shkelje dhe avanset e pa mbyllura vit pa viti në këtë Ministri, deputetët e Komisionit për Mbikëqyrje Financiare gjatë shqyrtimit të raportit të auditimit për pasqyrat financiar të MAPL-së për vitin 2019, kanë kërkuar hetim nga prokuroria./21Media