Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka pezulluar dy subjekte politike në vend për shkak se nuk kanë azhurnuar të dhënat vjetore.

Bëhet fjalë për partitë politike Lëvizja për Drejtësi (LD) dhe Partinë e Pavarur Liberale (SLS).

KQZ, duke u mbështetur në rregullën zgjedhore për regjistrimin dhe veprimin e partive politike u ka dhënë afat prej 20 ditësh për të dorëzuar të dhënat e ndryshuara vjetore.

Nëse brenda afatit të paraparë nuk dorëzohen ndryshimet e kërkuara, hapi i radhës i KQZ-së është çregjistrimi i këtyre partive politike.

Këto parti politike kanë afat 24 orësh për të parashtruar ankesën e tyre eventuale në Panelin Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa.