Deputetët e Kuvendit të Kosovës me 71 vota pro sot votuan raportin e auditimit për pasqyrat financiare të Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit, si dhe rekomandimet e Komisionit për Mbikëqyrje Financiare.

Kuvendi po vazhdon punimet e seancës plenare.