Ministria e Shëndetësisë ka licencuar edhe 8 laboratorë privatë për kryerjen e testeve serologjike për SARS COV2.

Ministria e Shëndetësisë ka publikuar edhe listën e laboratorëve privatë që janë licencuar së fundmi.