Një pjesë e rrugës “Agim Ramadani” në Prishtinë do të mbyllet nesër për qarkullim të automjeteve, për shkak te punimeve te asfaltimit.

Prej orës 07:30 deri në 18:30 për qarkullim do të mbyllet segmenti prej udhëkryqit të rrugës ‘Arkitekt Karl Gega’ deri tek udhëkryqi i rrugës ‘Bajram Kelmendi’, dhe shtegu/kahja tjetër prej udhëkryqit të rrugës ‘Arkitekt Karl Gega’ deri tek udhëkryqi i rrugës ‘Qamil Hoxha’, lokacioni te Pishat.

Komuna e Prishtinës me këtë rast kërkon nga ngasësit e automjeteve që gjatë kësaj kohe të shfrytëzojnë për qarkullim rrugët alternative.