Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani sot në pajtim me kompetencat kushtetuese dhe ligjore, ka emëruar tetë anëtarë të KQZ-së.

Këto emërime janë bërë konform propozimeve nga subjektet politike dhe ashtu siç parashihet me legjislacionin në fuqi.

Për emërimin e dy anëtarëve të tjerë ekziston një paqartësi e dispozitave kushtetuese, ku si rrjedhojë Osmani i është drejtuar Gjykatës Kushtetuese me një kërkesë për interpretimin e Nenit 139, paragrafi 4 të Kushtetutës së Kosovës duke u bazuar në nenin 84 si dhe nenin 113 të Kushtetutës.

“Përkatësisht, kërkesa për interpretim adreson paqartësitë e ngritura në dy raste. Së pari, kërkohet interpretimi, në frymën e Kushtetutës, i nocioneve “grupi” a “grupet” të interpretuara së bashku me fjalën “mund” (në nenin 139(4), në rastin kur kemi më pak se gjashtë subjekte politike të përfaqësuara në Kuvend dhe të cilat nuk kanë të drejtë të marrin pjesë në ndarjen e vendeve të rezervuara si dhe kur njëri grup fiton mbi 50% të votave në zgjedhje. Së dyti, kërkohen sqarime lidhur me emërimin e përfaqësuesit nga komuniteti boshnjak kur kemi tri subjekte politike në Kuvend të cilat e përfaqësojnë këtë komunitet dhe kanë numër të barabartë të deputetëve të përfaqësuar në Kuvend”, thuhet në njoftim.

Me të marrë përgjigjen nga Gjykata Kushtetuese, presidentja Osmani do të ndërmarrë hapat e nevojshëm për emërimin e dy anëtarëve të mbetur të KQZ-së.

Ndryshe, betimi i anëtarëve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve (KQZ) do të bëhet gjatë ditëve në vijim./21Media