Partitë politike janë shprehur pro dhe kundër sa i përket votimit në pako të 120 amendamenteve për të cilat nuk është pajtuar komisioni për buxhet dhe transfere.

Përderisa pozita kërkoi që të shqyrtohen një ka një amendamentet, opozita kërkoi që amendamentet të votohen në pako për shkak të kohës së limituar.

Ndërsa kryetarja e Kuvendit, Vjosa Osmani kërkoi mendimet e grupeve parlamentare, pasi duhet të shmanget rregullorja e Kuvendit për këtë lloj të votimit.