Ata Kërkojnë përkrahje dhe drejtësi në ndarjen e granteve

Ata Kërkojnë përkrahje dhe drejtësi në ndarjen e granteve

Të pakënaqur me grante dhe mos mbështetje të mjaftueshme institucionale, një numër i bujqve nga rajone të ndryshme të Kosovës, të udhëhequr nga Federata Sindikale e bujqve të Kosovës për rreth një orë kanë protestuar me makineritë e tyre bujqësore, para Ministrisë së Bujqësisë. Kërkuan  luftim të keqpërdorimeve si dhe përkrahje për sektorin e bujqësisë.