Qeveria e Kosovës ka marrë vendim për shfuqizimin e koncept- dokumentit për themelimin e Agjencisë për Integrime Evropiane.

Zëvendëskryeministri Driton Selmanaj është emëruar si anëtar i Qeverisë në punimet e Kuvendit të Kosovës.

Po ashtu, qeveria ka marrë vendim për ndryshimin e statutit të kompanisë rajonale të ujësjellësit ‘Bifurkacioni’ nga ndërmarrja publike lokale në ndërmarrje publike qendrore