Mikrobiologu Lul Raka është deklaruar në lidhje me paralajmërimet për hapjen e shkollave për një pjesë të nxënësve në vitin e ri shkollor.

Ai në një postim në Facebook ka treguar parimet themelore në kontekstin e hapjes së shkollave dhe argumentet pro dhe kundër hapjes së shkollave, në kohën kur vendi po përballet me pandeminë COVID-19 dhe numri i rasteve të reja vazhdon të jetë i lartë.

“Numri i madh i rasteve në komunitet. Kosova nëse ka 200 raste në ditë, kjo përafërsisht është 12 raste në 100.000 banorë. Kjo shifër është e lartë”, ka shkruar ai.

Postimi i plotë:

Rikthimi i nxënësve në shkolla pas pandemisë mbetet një prej prioriteteve më të mëdha të shoqërive kudo në botë. Në shumë vende shkollat fillore janë konsideruar si shërbime esenciale të shoqërisë, madje edhe nëse ka një përhapje të moderuar të COVID-19 (<10 raste në 100.000 banorë).

Parimet themelore në kontekstin e hapjes së shkollave:
• Numri i rasteve të sëmundjes, hospitalizimit dhe vdekjeve është më i ulëti te fëmijët
• Fëmijët kanë kryesisht infeksion të lehtë klinik ose janë pa simptoma fare.
• Sasia e virusit e gjetur te fëmijët simptomatikë është e afërt me atë të të rriturve. Por, kjo nuk nënkupton doemos infekciozitetin e njëjtë.
• Deri sot, shumë pak shpërthime janë identifikuar nëpër shkollat e Evropës, përfshirë Suedinë dhe Islandën, të cilat nuk i kanë mbyllur asnjëherë shkollat fillore. Të vetmet raste janë raportuar në Izrael.
• Transmetimi i infeksionit ndërmjet fëmijëve në shkolla është i rrallë dhe nuk është shkaku kryesor i infeksionit SARS-CoV-2 tek fëmijët
• Shkalla e përhapjes nëpër shkolla nuk dallon nga ambientet e tjera profesionale ose mjediset me dendësi të ngjashme të njerëzve.
• Nga dëshmitë në shumë vende të Evropës, konstatohet se rihapja e shkollave nuk ka pasur rritje të përhapjes së virusit në komunitet.

ARGUMENTET PËR HAPJEN E SHKOLLAVE
• Mbyllja e shkollave i privon fëmijët dhe të rinjtë nga mundësitë për rritje dhe zhvillim.
• Fëmijët e moshës 2-10 vjeç mësojnë shumëçka nga bashkëmoshatarët e tyre dhe kanë një ndikim pozitiv në zhvillimin e personalitetit të tyre dhe ndjenjën e identitetit, ndërsa ndërprerjet e marrëdhënieve të tilla të afërta shoqërohen me depresion, ndjenjë të fajësisë dhe zemërim te fëmijët.
• Aktivitetet shkollore dhe jashtëshkollore ofrojnë strukturë, kuptim dhe ritëm të përditshëm për fëmijë dhe të rinj.
• Fëmijët me aftësi të kufizuara mund të preken veçanërisht pasi mund të ndjehen më të izoluar
• Fëmijët që jetojnë në kushte të pasigurta janë përballur me më shumë vështirësi me mësimin online, si për shkak të varfërisë digjitale dhe vështirësive për prindërit që mund të ndihmojnë në procesin e të mësuarit.
• Rrethanat ekonomike mund të rrezikojnë kthimin në shkollë për fëmijë dhe të rinj që janë nën presion për të punuar dhe për të siguruar bukën për familjet e tyre të varfra.
• Për shumë studentë që jetojnë në varfëri, shkollat nuk janë vetëm një vend për të mësuar, por edhe për ushqim të shëndetshëm.
• Fëmijët kanë rrezik më të madh të dhunës në familje gjatë mbylljes së shkollës.
• Me mbylljen e shkollave, fëmijët nuk kanë më një rrjet të sigurisë që mund të zbulojë dhe raportojë abuzimin e fëmijëve,

ARGUMENTET KUNDËR HAPJES SË SHKOLLAVE
• Numri i madh i rasteve në komunitet. Kosova nëse ka 200 raste në ditë, kjo përafërsisht është 12 raste në 100.000 banorë. Kjo shifër është e lartë!
• Mungesa e testimit në komunitet

Vendimi përfundimtar duhet të merr parasysh gjithë faktorët e përmendur.

Rekomandimi i Bordit Këshillëdhënës AntiCovid-19:
• Parashkollorët dhe nxënësit deri në klasën e pestë të vijojnë mësimin në shkolla.
• Në zonat rurale dhe atje ku ka kushte dhe hapësira, mund të organizohet mësimi edhe me vitet e tjera, gjithnjë duke respektuar masat e MSh dhe të IKSHPK.
• Të hapen shkollat profesionale për mbajtjen e lëndëve profesionale dhe atyre praktike.
• Në Fakultetin e Mjekësisë, ligjëratat të mbahen online, kurse ushtrimet të mbahen nëpër klinika dhe institute të SHSKUK dhe IKSHPK. Të merret në konsideratë edhe ndihma e absolventëve të FM në përballje me COVID-19.
ECDC.EUROPA.EU
www.ecdc.europa.eu