Kuvendi Komunal i Skënderajt ka miratuar sot Hartën Zonale 2020-2028, të cilën e kanë vlerësuar si dokumentin më të rëndësishëm në fushën e planifikimit hapësinor.

Para miratimit të këtij dokumenti, kryetari Bekim Jashari tha se përmes Hartës Zonale synojnë të krijojnë kushte të përshtatshme për bizneset, për të gjeneruar vende të reja pune dhe zhvillim të qëndrueshëm.

Sipas Jasharit, procesi i hartimit të dokumentit ka qenë transparent dhe i hapur duke i inkuadruar drejtpërdrejt edhe qytetarët.

“Datë historike me të cilën lidhet e tashmja dhe e ardhmja e planifikimit të qytetit tonë. Miratimi i Hartës Zonale pas një pune 3-vjeçare të komunës me përkrahje të ministrisë dhe UnHabitat-it, është një arritje e madhe pasi me këtë po bëhemi komuna e parë në Republikën e Kosovës që kompletojmë legjislacionin në fushën e planifikimit hapësinor në harmoni me ligjin e planifikimit hapësinor. Me këtë po bëhemi shembull i mirë për komunat e tjera, për angazhim të sinqertë dhe synim të qartë për të ardhmen”, tha Jashari.

Ai u shpreh se në këtë dokument i kanë kushtuar rëndësi mbrojtjes së mjedisit, shtimit të zonave të gjelbra dhe ruajtjes së tokave bujqësore.

“Me hartën zonale qyteti ynë do të merr pamje të re, do të sigurohet një zhvillim i qëndrueshëm gjithëpërfshirës i planifikimit hapësinor për tërë territorin e komunës… Nuk do të mund të shfrytëzohet asnjë tokë, nuk mund të fillojë asnjë ndërtim nëse nuk është në përputhje me kriteret e caktuara me hartën zonale”, tha ai.

E zëvendësministrja e Ekonomisë dhe Ambientit, Burbuqe Bakia-Deva tha se miratimi i Hartës Zonale të Skenderajt jep mesazh të qartë për të arriturat e planifikimit hapësinor.

“Hartimi i Hartës Zonale ndodh për herë të parë në vendin tonë, do t’i ndihmojë komunitetit dhe komunës së Skenderajt në planifikim të hapësirave urbane dhe rurale. Përmes Hartës Zonale ju do të mundësoni procedura më të lehta të zhvillimit të aplikimit për leje zhvillimore… Harta zonale do të mundësojë zbatim të plotë të ligjit për planifikim hapësinor dhe ligjit për ndërtim”, tha ajo.

Duke e prezantuar Hartën Zonale, drejtoresha e Urbanizmit dhe Planifikimit Hapësinor, Sanie Ahmeti kërkoi nga asamblistët që të votojnë për Hartën Zonale.

“Tani të gjithë zhvilluesit mund të konsultojnë dokumentin, apo në administratë për hapat e duhur për të gjitha aktivitetet zhvillimore me ndikim hapësinor…Ju mbetet juve përfaqësues të qytetarëve në Kuvendin Komunal të Skenderajt që përmes votës të na mundësoni vazhdimin e punës sonë përmes dokumentit të hartës zonale të Komunës se Skenderajt”, tha ajo.

Harta Zonale u miratua me 23 vota pro, një kundër dhe një abstenim. Me Hartën Zonale të Komunës së Skënderajt përcaktohen kushtet zhvillimore dhe ndërtimore për zonat urbane dhe rurale në kontest të ndryshimeve të bëra me nevojat reale dhe mundësitë për të arritur kushte optimale të rregullimit dhe ndërtimit në këtë komunë.