​Vendet e Shengenit nuk përdorin rregullisht sistemet e IT-së kufitare

“Mospërputhje midis numrit të vizave Shengen të lëshuara dhe numrit të vizave të kontrolluara”

Shtetet anëtare në zonën Shengen nuk po bëjnë mjaftueshëm për të siguruar regjistrimin e duhur të të dhënave në sistemet e teknologjisë së informacionit (IT), të përdorura për mbikëqyrjen e kufijve, sipas një raporti nga Gjykata Evropiane e Audituesve.

Sipas raportit, disa të dhëna mungojnë, disa janë të paplota dhe të tjera janë regjistruar gabimisht, duke çuar në joefikasitet të kontrolleve kufitare.

Raporti gjithashtu tregon se më shumë se gjysma e rojave kufitare lejuan kalimin e një personi pa u konsultuar me sistemet përkatëse të IT-së.

Gjithashtu ekzistonte një mospërputhje midis numrit të vizave Shengen të lëshuara dhe numrit të vizave të kontrolluara, gjë që tregon se kontrollet nuk kryhen gjithmonë dhe në të gjithë kufijtë.

Zona e Shengenit përbëhet nga 22 shtete anëtare të BE-së dhe katër vende të tjera evropiane. Në përgjithësi nuk ka kontrolle të vështira kufitare midis këtyre vendeve.

Në raport thuhet se kjo e bën mbikëqyrjen efektive të kufijve të Shengenit gjithnjë e më të rëndësishme, si në kontrollin e migracionit, ashtu edhe në luftën kundër terrorizmit dhe krimit.

Back to top button