Nënshkrimi i marrëveshjes mes të Ministrisë së Integrimit dhe Norvegjisë

Nënshkrimi i marrëveshjes mes të Ministrisë së Integrimit dhe Norvegjisë

Sot u nënshkrua marrëveshja më mes të Ministrisë së Integrimit Evropian dhe Norvegjisë, për projektin përkrahës për ngritjen e kapaciteteve të shërbyesve civilë për zbatimin e MSA-së, në vlerë 1.4 milion euro. Projekti fillon në vitin 2019 dhe do të zgjasë deri në vitin 2021,/21Media