Truri duhet të stërvitet dhe të mbahet në gjendje të mirë. Dhe sigurisht, një nga mënyrat më të mira për ta bërë atë është të provoni rregullisht aftësitë tuaja të vëzhgimit. Testoni aftësitë tuaja vëzhguese duke i gjetur disa ndryshime në fotografitë më poshtë.

Nëse nuk mund t’i gjeni, shikoni përgjigjiet më poshtë.