Drondahl: Duhet të punoni në aspektin e barazisë gjinore.-Berishaj-Sylejmani: Qeveria e re ta ketë parasysh balancën gjinore

Drondahl: Duhet të punoni në aspektin e barazisë gjinore.-Berishaj-Sylejmani: Qeveria e re ta ketë parasysh balancën gjinore

Zbatimi i Ligjit për Barazi Gjinore mbetet sfidë për Kosovën, andaj qeveria e re duhet ta merr parasysh barazinë gjinore, u theksua në tryezën ku u publikua analiza gjinore e Programit Kombëtar për zbatimin e marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit. Sipas këtij hulumtimi, ka rënie në vëmendjen sa i takon respektimit të barazisë gjinore./21Media