Sipas ATK-së, rezultat për rritjen e të hyrave janë avancimi i shërbimeve ndaj tatimpaguesve

Sipas ATK-së, rezultat për rritjen e të hyrave janë avancimi i shërbimeve ndaj tatimpaguesve

Administrata Tatimore e Kosovës për dy muajt e parë të këtij viti ka arritur që të ketë performancë të mirë sa i përket inkasimit të të hyrave.

Përmes një deklarate për media, ATK sot ka njoftuar se gjatë periudhës Janar-Shkurt 2019 janë mbledhur 88.4 milionë euro, ose 12% apo 9.5 milionë euro më shumë në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar.

“Rezultat për rritjen e të hyrave janë avancimi i shërbimeve ndaj tatimpaguesve, të cilat kanë lehtësuar në masë të madhe deklarimin dhe pagesën e tatimeve, si dhe kanë ngritur nivelin e përmbushjes vullnetare. Po ashtu, këtu rol të rëndësishme ka edhe rritja e aktiviteteve në teren e sidomos ndërmarrja e veprimeve për mbledhjen e borxheve tatimore, të cilat aktivitete do të intensifikohen edhe më shumë ditëve në vijim”, është bërë e ditur në deklaratën e ATK-së.

ATK ka theksuar se të vazhdojë të punojë në ruajtjen dhe ngritjen e imazhit të një administrate transparente dhe në shërbim të të gjithë tatimpaguesve.

Sipas ATK-së, motoja e përgjithshme e punës qëndron në krijimin e një mjedisi, i cili mbështet fuqimisht përmbushjen e detyrimeve tatimore nga ana e tatimpaguesve dhe mbi të gjitha trajtimi i barabartë për të gjithë tatimpaguesit, në mënyrë që secili ta paguajë pjesën që i takon me ligj.