Avokati i Popullit sot u bëri thirrje partive politike që në prag të zgjedhjeve të parakohshme, të zbatojnë dispozitat e Ligjit Nr. 05/L-020 për Barazi Gjinore, përkatësisht, nenit 6 dhe nenit 14 të ligjit, në listat e kandidatëve për deputet që të respektohet barazia gjinore, respektivisht përfaqësimit prej pesëdhjetë përqind (50%) për secilën gjini.

“Avokati i Popullit në përmbushje të mandatit që ka është duke ndjekur me vëmendje procesin për Zgjedhjet e Parakohshme për Kuvendin e Republikës së Kosovës. Ai vlerëson rëndësinë që kanë zgjedhjet brenda një sistemi demokratik dhe thekson se procesi zgjedhor për të qenë i pakontestueshëm duhet të jetë i mbështetur fuqishëm mbi parimet dhe garancitë që i kanë vendosur Kushtetuta dhe ligjet e vendit”, thuhet në deklaratë e Avokatit të Popullit.

Avokati i Popullit duke marrë parasysh reagimin e publikut lidhur me vendimin Nr. 42-2021, të datës 11 janar 2021, të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve (KQZ), për Verifikimin e Aplikacioneve për Regjistrimin për Periudhën e Aplikimit për Regjistrim të Votuesve Jashtë Kosovës, thekson se procesi i verifikimit të aplikacioneve është i domosdoshëm për garantimin e besueshmërisë së procesit zgjedhor.

Megjithatë, e drejta për të zgjedhë është një e drejtë e garantuar për secilin person që ka arritur moshën tetëmbëdhjetë vjeç, me përjashtim kur kjo e drejtë i kufizohet me vendim gjyqësor. Përderisa ligji garanton të drejtën për të zgjedhë jashtë vendit, është detyrim i shtetit që procesi zgjedhor të organizohet në mënyrë të mirëfilltë në praktikë ashtu që të mundësohet që zhvillimi i këtij procesi të jetë i drejtë dhe demokratik, duke mundësuar përfshirje sa më të madhe të qytetarëve me të drejtë vote. Prandaj, është e domosdoshme që KQZ të evitojë çfarëdo veprimi i cili do të mund të kufizonte esencën e së drejtës për të zgjedhë të votuesve jashtë Kosovës, të garantuar me kornizën ligjore të vendit“, thuhet tutje në deklaratë.

Avokati i Popullit i bëri thirrje qytetarëve dhe partive politike që të kenë parasysh situatën e krijuar nga pandemia COVID -19, dhe gjatë aktiviteteve që ndërlidhen me zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Kosovës që do të mbahen më 14 shkurt 2021, të respektojnë në mënyrë rigoroze rekomandimet e IKSHP-së dhe masat e vendosura nga Qeveria dhe Ministria e Shëndetësisë për parandalimin e pandemisë COVID-19./21Media