Ministria e Shëndetësisë ka dërguar listën që ka përpiluar Oda e Farmacistëve të Kosovës për barnatoret kujdestare në Kosovë për ditën 31 mars 2020.

Ministria e Shëndetësisë ka dërguar listën që ka përpiluar Oda e Farmacistëve të Kosovës për barnatoret kujdestare në Kosovë për ditën 31 mars 2020.