Disa thënie nga Roland Barthes, teoricien francez, kritik letrar dhe semiolog i shquar me ndikim të madh gjatë shekullit të kaluar.

Barthes ndikoi në zhvillimin e disa shkollave letrare teorike, duke përfshirë strukturalizmin, teorinë sociale, antropologjinë dhe post-strukturalizmin.

“Të folurit është fenomen fiziologjik; të dëgjuarit është akt psikologjik.”

“Secili nga ne ka ritmin e tij të vuajtjes.

“Ligjërimi nuk është kurrë i pafajshëm”

“Libri krijon kuptimin, kuptimi krijon jetën.”