BE-ja propozon rregulla më të ashpra kundër abuzimit të fëmijëve dhe pornografisë

Komisioni Evropian ka propozuar rregulla më strikte penale për të luftuar abuzimin seksual dhe shfrytëzimin e fëmijëve, përfshirë edhe ndalimin e transmetimit të pornografisë dhe përfshirjen e materialeve të abuzimeve në lajme të rreme apo materiale të tjera të gjeneruara nga inteligjenca artificiale.

“Abuzimi seksual i fëmijëve është një krim i tmerrshëm që është rritur ndjeshëm në vitet e fundit”, tha Komisioni më 6 shkurt.

Si rritja e pranisë online të fëmijëve, por edhe zhvillimet e shpejta teknologjike, kanë krijuar mundësi të reja për abuzim, duke kulmuar me 1.5 milion raportime të abuzimit seksual të fëmijëve në Bashkimin Evropian më 2022.

“Kërcënimi nga abuzimi është real dhe është rritur në mbarë BE-në”, tha KE-ja.

Rregullat e reja të propozuara do të përshtatnin ato të miratuara më 2011 dhe do të zgjeronin përkufizimin e veprave penale të lidhura me abuzimin e fëmijëve, përfshirë transmetimet në internet dhe përmbajtjen e gjeneruar nga inteligjenca artificiale.

KE-ja ka propozuar po ashtu që zgjatet periudha kohore për viktimat që të raportojnë abuzimin dhe t’iu jepet e drejta që të kompensohen financiarisht.

Shteteve anëtare të BE-së do t’iu kërkohet që të ashpërsojnë masat për të parandaluar abuzimet, si për shembull, duke i vetëdijesuar fëmijët për rreziqet online.

Parlamenti Evropian dhe shtetet anëtare duhet të pajtohen për këto propozime, në mënyrë që ato të mund të hyjnë në fuqi./rel

Back to top button