BE pranon të ndalojë eksportet e mbetjeve plastike në vendet e varfra

Bashkimi Evropian (BE) ka arritur një marrëveshje për të ndaluar anijet me mbetje plastike që zbarkojnë në portet e vendeve të varfra.

Ligjvënësit evropianë dhe vendet anëtare ranë dakord të premten të ndalojnë eksportet e mbeturinave plastike në vendet jashtë grupit të OECD (Organizata për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik) të vendeve kryesisht të pasura nga mesi i vitit 2026.

Marrëveshja vjen ndërsa diplomatët takohen në Nairobi, Kenia, për të arritur një traktat global mbi ndotjen plastike.

“BE më në fund do të merr përgjegjësinë për mbetjet e saj plastike duke ndaluar eksportin e saj në vendet jo anëtare të OECD,” tha Pernille Weiss, një anëtare daneze e parlamentit evropian, e cila ishte në krye të propozimit.

Rregullat, të cilat duhet të miratohen zyrtarisht nga Këshilli Evropian dhe parlamenti përpara se të hyjnë në fuqi, vendosin kontrolle më të forta mbi eksportet e mbetjeve plastike në vendet e pasura dhe ndalojnë eksportet tërësisht në vendet jo anëtare të OECD.

Pas pesë vjetësh, vendet që më pas dëshirojnë të importojnë mbetje plastike të BE-së mund t’i kërkojnë komisionit heqjen e ndalimit për ta nëse provojnë se do t’i trajtojnë mirë.

Pjesa më e madhe e plastikës së hedhur në Evropë digjet dhe më pak se një e treta riciklohet.

Aktivistët kanë ngritur shqetësimin se disa mbetje plastike të dërguara jashtë vendit për riciklim përfundojnë në deponi dhe rrugë ujore.

Rregullat nënkuptojnë se disa forma të mbetjeve jo-plastike mund të dërgohen ende në vendet jo anëtare të OECD-së, nëse ato përmbushin disa kritere sociale dhe mjedisore.

Back to top button