Shëndeti, Mirëqenia dhe të Drejtat e Fëmijëve

Shëndeti, Mirëqenia dhe të Drejtat e Fëmijëve

Në konferencën e dytë ndërkombëtare për shëndetin, mirëqenien, të drejtat dhe edukimin e fëmijëve, u tha se po bëhen përpjekje që të krijohen politika të mirëfillta për integrimin e të drejtave të fëmijëve./21Media