Buka është burimi më i njohur i karbohidrateve, dhe kur heqim dorë nga ajo, do të kuptojmë se është më vështirë të ngopemi

Për këtë arsye patjetër duhet të rritet konsumimi i ndonjë burimi tjetër të energjisë.

Duke marrë parasysh se buka është një nga artikujt e cila e rrit shumë shpejtë nivelin e sheqerit në organizëm, do t’ju mungojë shumë disa ditë të para, por, të jeni të sigurt se do të adaptoheni në ndërrime. Vetëm duhet të jeni të vendosur dhe të mos lëshoni pe 8-12 ditët e para, sa zakonisht zgjatë koha e adaptimeve të tilla.

Gjithashtu, në këto situata trupi do të detyrohet të përdorë më tepër rezervat e veta të glycogenëve, që është në lidhje të drejtpërdrejtë me nxjerrjen e shpeshtë të ujit nga organizmi.