Të jesh vëzhgues do të thotë të shikosh gjithçka rreth teje me kujdes.

Shkathtësia për vëzhgimin e gjërave është shumë e rëndësishme në jetën tonë të përditshme pasi forcon aftësinë për të bashkëvepruar me të tjerët dhe për t’ju përgjigjur botës në një mënyrë të përshtatshme.

Ne kemi përgatitur një enigmë e cila do testojë aftësitë tuaja vëzhguese.

Çfarë nuk shkon tek kjo foto?

Nëse nuk e gjeni dot, përgjigjen e keni më poshtë:

Në anën tjetër të urës nuk ka lumë.