31.9 milionë euro eksporte të mallrave

31.9 milionë euro eksporte të mallrave

Agjencia e Statistikave të Kosovës ka publikuar të dhënat lidhur me rrjedhat e eksportit dhe importit për muajin gusht 2019.

Të dhënat nga Tregtia e Jashtme e Mallrave në Kosovë tregojnë për një deficit tregtar më të larët për 1.2% në muajin gusht 2019, në raport me periudhën e njëjtë të vitit 2018, gjegjësisht në vlerë prej 279.9 milionë euro, krahasuar me deficitin prej 276.5 milionë euro në vitin 2018. Eksporti mbulon importin me 10.2%.

Eksporti i mallrave në muajin gusht 2019 kishte vlerën 31.9 milionë euro, ndërsa importi 311.8 milionë euro, që është një rritje prej 4.7% për eksport dhe një rritje prej 1.6% për import, duke krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2018.

Sipas të dhënave të grupeve kryesore të eksportit, 34.1% të eksporteve e përbëjnë metalet bazë dhe artikujt prej tyre, 12.7% të eksporteve e përbëjnë ushqimet e përgatitura, pijet dhe duhani, 12.5% të eksporteve e përbëjnë plastika, goma dhe artikujt prej tyre, 10.9% të eksporteve e përbëjnë prodhimet bimore, 7.9% të eksporteve e përbëjnë prodhimet minerale, 5.8% të eksporteve e përbëjnë artikujt e ndryshëm të prodhuar; 3.5% të eksporteve e përbëjnë makineritë, pajisjet mekanike dhe elektrike, etj.

Ndërsa, sipas të dhënave të grupeve kryesore për import, 16.9% të importeve e përbëjnë prodhimet minerale, 14.1% të importeve e përbëjnë ushqimet e përgatitura, pijet dhe duhani, 10.3% të importeve e përbëjnë makineritë, pajisjet mekanike dhe elektrike, 9.2% të importeve e përbëjnë metalet bazë dhe artikujt prej tyre, 8.6% të importeve e përbëjnë mjetet e transportit, 6.4% të importeve e përbëjnë plastika, goma dhe artikujt prej tyre, 6.2% të importeve e përbëjnë prodhimet e industrisë kimike etj.

ASK-ja njoftoi se eksportet e Kosovës në vendet e BE-së arritën në 9.1 milionë euro, ose rreth 28.6% e eksporteve të përgjithshme, me një rënie prej (-13.3%). Partnerët kryesorë për eksportin e mallrave në BE janë Gjermania (7.7%), Britani e Madhe (3.6%), Holanda (3.4%), etj.

Kurse, sipas tyre, importet e Kosovës nga vendet e BE-së ishin rreth 160.0 milionë euro, ose 51.3% e importeve të përgjithshme, me një rritje prej 24.8%. Importet me pjesëmarrje më të lartë ishin nga Gjermania (12.0%), Greqia (7.0%), Italia (6.6%), Bullgaria (4.1%), Polonia (3.6%), Sllovenia (3.6%), etj.

Në muajin gusht 2019, eksportet e Kosovës me vendet e CEFTA-s arritën në 13.8 milionë euro, ose 43.3% të eksporteve të përgjithshme, me një rënie prej (-10.4%). Partnerë kryesorë për eksport nga vendet e CEFTA-s janë Shqipëria (18.5%), Maqedonia (9.9%), Serbia (8.5%), dhe Mali i Zi (4.5%).

Ndërkaq, importet nga vendet e CEFTA-s, në muajin gusht 2019, arritën në 47.2 milionë euro, ose 15.1% të importeve të përgjithshme, me një rënie prej (-47.9%). Vendet me pjesëmarrje më të lartë për import ishin Shqipëria (7.1%), Maqedonia (7.1%), dhe Serbia (0.1%).

Tutje, sipas ASK-së, eksportet e Kosovës me vendet e tjera të botës arritën në 8.9 milionë euro, ose 28.1%. Si partnerë më të rëndësishëm nga këto vende për eksport vlen të përmenden India (15.4%) dhe Zvicra (8.2%).

Ndërsa, importet e Kosovës me vendet e tjera të botës arritën në 104.5 milionë euro, ose 33.5%. Vendet me pjesëmarrje më të lartë për import në këtë grup ishin Turqia (10.5%) dhe Kina (10.4%)./21Media