Këto janë shenjat e depresionit

Këto janë shenjat e depresionit

Depresioni është një problem serioz i shëndetit mendor që shkakton një ndjenjë të vazhdueshme trishtimi dhe humbjeje të interesit në aktivitete dhe kohët e fundit gjithnjë e më shumë prek të rinjtë.

Ai ndikon në mënyrën se si mendon një adoleshent, çfarë ndjen dhe sillet dhe mund të shkaktojë probleme emocionale, funksionale, fizike dhe shëndetësore. Megjithëse depresioni mund të ndodhë në çdo moshë, simptomat e të rinjve mund të ndryshojnë nga ato të të rriturve.

Çështje të tilla si presioni i bashkëmoshatarëve, pritjet akademike dhe ndryshimet në trup – mund të sjellin shumë ulje dhe ngritje për adoleshentët. Për disa të rinj këto nuk janë vetëm ndjenja të përkohshme, por edhe simptoma të depresionit.

Depresioni nuk është një dobësi ose diçka që mund të kapërcehet me vullnet. Ndonjëherë mund të ketë pasoja serioze dhe të kërkojë trajtim afatgjatë. Për shumicën e adoleshentëve, simptomat e depresionit janë lehtësuar nga mjekimi dhe terapia psikologjike.

Simptomat

Shenjat e depresionit te të rinjtë:

Ndryshimet në sjellje që mund të shkaktojnë probleme të rëndësishme në shkollë ose shtëpi, në aktivitete sociale ose në fusha të tjera të jetës.

Simptomat e depresionit mund të ndryshojnë dhe të jenë pak a shumë serioze.

Ndryshimet emocionale

Nervozizëm ose ankth,

Zhgënjim apo zemërim, madje edhe për gjëra të vogla,

Humbja e interesit ose kënaqësia në aktivitetet normale,

Humbja e interesit ose konflikti me familjen dhe miqtë,

Vetëvlerësim i ulët,

Ndjenja e padobishme ose e fajit,

Fiksimi në dështimet e kaluara ose vetëkritikën e tepruar,

Ndjeshmëria ekstreme ndaj refuzimit ose dështimit,

Problemet në të menduarit, përqendrimin, vendimmarrjen dhe kujtesën,

Ndjenja se jeta dhe e ardhmja janë të errëta,

Mendime të shpeshta për vdekjen ose vetëvrasjen.

Nëse simptomat e depresionit bëhen më të rënda, duhet të flisni me një mjek ose një profesionist të shëndetit mendor. Një mjek familjar mund t’ju ndihmojë në fillim për diagnozën ose t’ju jap këshilla se çfarë të bëni dhe kujt t’i drejtoheni.