Donacion i ri nga IPKO për Klinikën e Onkologjisë

Në përkushtimin e saj të palëkundur për të mbështetur shëndetin dhe mirëqenien e komunitetit, IPKO e rikonfirmon angazhimin ndaj sektorit të kujdesit shëndetësor në Kosovë. Përmes një vargu donacionesh për Qendrën Klinike Universitare të Kosovës (QKUK), IPKO ka kontribuar ndjeshëm në klinikat e Neonatologjisë, Onkologjisë dhe Hemato-Onkologjisë Pediatrike.

Kontributet e IPKO-së kanë sjellë pajisje të avancuara mjekësore dhe kanë plotësuar furnizimet jetike, duke u përgjigjur direkt nevojave të identifikuara nga profesionistët shëndetësorë. Këto nisma përfshijnë integrimin e teknologjive të fundit mjekësore dhe përmirësimet në pajisjet për pacientët, duke siguruar një mjedis më komod dhe mbështetës për të dyja, pacientët dhe stafin.

IPKO ka investuar rreth 280,000 euro në projekte të lidhura me shëndetin në Kosovë, duke u fokusuar në forcimin e infrastrukturës dhe shërbimeve shëndetësore. Përkushtimi ynë ndaj kujdesit shëndetësor drejtohet nga një komunikim i ngushtë me ofruesit e kujdesit shëndetësor, për të siguruar që kontributet tona të jenë kuptimplota dhe të synuara siç duhet.

IPKO vazhdon të angazhohet në projekte me përgjegjësi shoqërore në sektorë të ndryshëm, duke mbështetur komunitetin dhe zhvillimin e Kosovës.

Back to top button