Bejta: Nuk do të dorëzohemi deri sa të kompensohen dëmet e luftës

Bejta: Nuk do të dorëzohemi deri sa të kompensohen dëmet e luftës

Organizata joqeveritare, “Ngritja e Zërit” ka dorëzuar përsëri dosjet
në Gjykatën Kushtetuese rreth vlerësimit të kushtetutshmërisë se aktit juridik të Gjykatës Supreme, me rastin e refuzimit të padisë për kompensimin e dëmeve të luftës. Refuzimin e vazhdueshëm të kësaj lënde e konsideruan shkelje të gjykatave të rregullta në Kosovë./21Media