Kelmendi: Fëmijët e pësojnë më së shumti nga ndotja e ajrit në Kosovë

Kelmendi: Fëmijët e pësojnë më së shumti nga ndotja e ajrit në Kosovë

Në shënim të 30-vjetorit të Konventës për të Drejtat e Fëmijës, Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve në Kosovë – KOMF mbajti konferencë , ku u prezantua hulumtimi mbi pasojat e ndotjes së ajrit te fëmijët.U kërkua që të merren masa të menjëhershme dhe të veprohet shpejt në adresimin e kësaj problematike./21Media