Në kulturën shqipe, Fan S. Noli e ka vendin e veçantë. Ai kontribuoi shumë duke e pasuruar kulturën tonë me përkthimet e para në rrafshin artistik letrar, derisa aktivitetet e tij ishin të shumta si politikan, kritik letrar, shkrimtar, diplomat, klerik e kompozitor.

Noli themeloi kishën autoqefale ortodokse shqiptare duke përkthyer shumë libra liturgjik në mënyrë që besimtarët shqiptarë të kenë qasje në literaturën fetare në gjuhën e tyre.

I njohur për oratorinë dhe njohuritë e gjera në shumë fusha të artit, Noli mbante ligjërata në Amerikë, në shoqërinë shqiptare “Vatra”.

Më poshtë një nga fjalimet e tij të mbajtur në vitin 1963.