Gjatë 2021-ës, Themelorja e Ferizajt ngriti 214 aktakuza për raste të dhunës në familje

Prokuroria Themelore në Ferizaj, gjatë vitit 2021, ka trajtuar me prioritet rastet e dhunës në familje, ku gjithsej, ka pranuar 217 lëndë me 239 persona dhe nga të gjitha këto raste të trajtuara.
Në lidhje me këtë, Prokuroria ka ngritur 214 aktakuza kundër 236 personave lidhur me veprat penale të dhunës në familje, kurse, tri lëndë të mbetura, janë ende ne proces të hetimeve.
”Po ashtu, në shumicën e këtyre rasteve, me qëllim të zhvillimit të suksesshëm të procedurës penale, ndaj të pandehurve, nga ana e Prokurorisë, janë paraqitur kërkesa për caktim të masës së paraburgimit, përkatësisht, në pesëdhjetë (50) lëndë të kësaj natyre, janë bërë pesëdhjetë (50) kërkesa për caktim të masës së paraburgimit, të cilat janë aprovuar edhe nga Gjykata. Në të gjitha këto raste të dhunës në familje, shumica e viktimave kanë qenë të gjinisë femërore, të cilat kanë përjetuar dhunë në forma të ndryshme, psikike, fizike dhe ekonomike”, është bërë e ditur në komunikatë.
Vlen të theksohet se në këto raste, 48 lëndë janë përfunduar me akgjykim fajësues dhe asnjë rast nuk ka qenë me aktgjykim lirues.
Po ashtu, lidhur me këto raste, Prokuroria Themelore në Ferizaj e ka të caktuar një prokurore-koordinatore për trajtimin sa më efikas të këtyre rasteve.
Prokuroria Themelore në Ferizaj ka shtuar se do të vazhdojë të trajtojë me seriozitet të theksuar dhunën në familje, duke ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për të parandaluar dhe luftuar veprat penale të kësaj natyre./21Media

Back to top button