Poezi nga Nënë Tereza

Poezi nga Nënë Tereza

Gjej kohë…

Gjej kohë të mendosh
Gjej kohë të lutesh
Gjej
kohë të qeshesh
Është burimi i fuqisë
Është fuqia më e madhe mbi
tokë
Është muzika e shpirtit.

Gjej kohë për të luajtur
Gjej kohë të
duash dhe të duhesh
Gjej kohë të japësh
Është sekreti i rinisë së
përjetshme
Është privilegj i dhënë prej Zotit
Dita është shumë e shkurtër
për të qenë egoistë.

Gjej kohë të lexosh
Gjej kohë të jesh mik
Gjej
kohë të punosh
Është burim mençurie
Është rruga e lumturisë
Është çmimi
i suksesit.

Gjej kohë të bësh mirësi
Ështe çelësi i parajsës.