Gjykata ka marrë aktvendim me të cilin ka refuzuar kërkesën për hudhjen e aktakuzës

Gjykata ka marrë aktvendim me të cilin ka refuzuar kërkesën për hudhjen e aktakuzës

Gati një vit pasi ishte ngritur aktakuza, Gjykata Themelore e Prishtinës e ka konfirmuar aktakuzën ndaj të akuzuarve të rastit të njohur si Pronto duke refuzuar kështu kërkesat e avokatëve mbrojtës.

Në gjykimin e ish-deputetit Adem Grabovci dhe të tjerëve gjykata ka marrë aktvendim me të cilin ka refuzuar kërkesën për hudhjen e aktakuzës dhe kundërshtimet ndaj provave të ushtruara nga mbrojtësit e të akuzuarve.

Kundër këtij aktvendimi palët kanë të drejtë ankese në afat prej 5 ditësh në Gjykatën e Apelit të Kosovës.

Aktakuza në rastin e njohur “Pronto” , ishte ngritur në prill të vitit të kaluar ndërsa ende nuk është arritur të kalohet në shqyrtimin gjyqësor kryesor apo të hedhet aktakuza.

Më 4 shkurt të këtij viti, Adem Grabovci dhe 10 të akuzuarit e këtij rasti kërkuan nga gjyqtari Hoti që aktakuza të hedhet poshtë duke e quajtur të pabazuar.

Në seancën fillestarë të mbajtur në nëntor të vitit të kaluar, gjyqtari Hoti nuk kishte lejuar leximin e aktakuzës përkundër se prokurorja e rastit kishte kërkuar të lexonte dhe gjithashtu edhe Kodi i Procedurës Penale.

Në këtë çështje penale janë të akuzuar njëmbëdhjetë persona me funksione të larta zyrtare: ish-deputeti Adem Grabovci, ministri aktual Besim Beqaj, deputeti aktual Zenun Pajaziti, dy ish-sekretarë të përgjithshëm, Ilhami Gashi dhe Xhavit Dakaj, ish-zëvendësministri Fatmir Shurdhaj, këshilltari politik në MPB Sadat Gashi, ish-drejtori i bordit të ndërmarrjes publike “Radoniqi-Dukagjini” në Gjakovë Ismet Neziraj, ish-drejtori i bordit të ndërmarrjes publike “Hidro-Drini” në Pejë Rexhë Abazi, ish-kryesuesi i Kuvendit të Komunës së Prizrenit Nijazi Kryeziu dhe ish-shefja e Njësisë për furnizim në Ministrinë e Shëndetësisë, Arbenita Pajaziti.

Sipas Prokurorisë Speciale, të akuzuarit akuzohen për kryerjen e veprës penale – shkelja e statusit të barabartë të shtetasve dhe banorëve të Republikës së Kosovës në bashkëkryerje, nga neni 193 paragrafi 4 lidhur me paragrafin 1 të KPRK-së, lidhur me nenin 31 të KPRK-së, prej të cilave disa prej veprave kanë mbetur në tentativë.

Në aktakuzë është trajtuar çështja penale e punësimeve dhe ndarjes së posteve, të bazuara në përkatësinë partiake dhe raporte personale, për të cilin problem për një kohë të gjatë alarmojnë qytetarët e Kosovës, agjencitë për zbatimin e ligjit si dhe mediat dhe shoqëria civile.

Përndryshe, ky rast ishte publikuar nga mediat, duke zbuluar veprimet dhe metodat e punësimit brenda grupeve të ngushta interesi, në bazë të së cilës është nisur hetimi i Prokurorisë, i cili rezultoi me ngritjen e aktakuzës, thuhet në komunikatën e Prokurorisë Speciale.

Të akuzuarit e këtij rasti janë deklaruar të pafajshëm në akuzat e Prokurorisë./kallxo.com