Një mollë, një flutur, një thikë apo shumëkëmbëshin

Një mollë, një flutur, një thikë apo shumëkëmbëshin

A e dini se cila është frika juaj e fshehur e nënvetëdijes tuaj? Apo ndodhta jeni të vtëdijshëm për objektet, kafshët apo situatat që ju ngjallin frikë. Megjithatë, kjo fotografi mund të zbulojë frikën tuaj më të madhe.

Shikoni fotografinë, çfarë dalloni së pari?

Një mollë, një flutur, një thikë apo shumëkëmbëshin?

Thika: Frika juaj e nënndërgjegjeshme është një sëmundje të pashërueshme. Keni frikë se vuani nga një sëmundje, për të cilën nuk keni dijeni.

Shumëkëmbëshi: Frika juaj e nënndërgjegjeshme janë fantazmat, frikë e njohur si phasmophobia. Keni frikë se përndiqeni nga shpirtrat dhe e vuani këtë frikë në mënyrë të pavullnetshme.

Flutura: Frika juaj e nënndërgjegjeshme është tradhtia. Ndoshta keni përjetuar shumë lëndime, jeni përballur me refuzime dhe në nënvetëdije, kjo është gjëja që ju tremb mësë shumti.

Molla: Keni frikë nga vdekja, por nëse mendoni nga e juaj, gaboni! Në fakt keni frikë nga vdekja e të dashurve tuaj.