Inspektorat i veçantë për inspektimin e makinerisë

 

Ministri i Tregtisë dhe Industrisë, Vesel Krasniqi, së bashku me inspektoratin e tregut, të premten ka inspektuar një kompani në Prishtinë, për të parë nga afër se sa po zbatohet udhëzimi administrativ për makineritë.

Ministri Veseli ka theksuar se kanë angazhuar inspektorat të veçantë sa i përket inspektimit të makinerisë.

“Sot së bashku me inspektoratin e tregut jemi në vizite të një biznesi “Agribau”, i cili bën furnizimin me makineri për pajisje bujqësore. Duke u bazuar në marrëveshjen e MSA-së që na obligon që të përmbahet përafrimi i legjislacionit të Kosovës në përputhje me BE-në dhe në këtë aspekt ne kemi nxjerr udhëzimin administrativ 02/ 2020 për makineritë. Për këtë arsye së bashku me inspektoratin kemi ardhë të shohim nga afër se sa po i përmbahen këtij udhëzimi administrativ. Në kuadër të këtij udhëzimi administrativ bizneset tona obligohen që në kuadër të shenjës së konfirmitetit apo importit të i kenë disa standarde. Në këtë rast ne si Ministri e Tregtisë kemi caktuar inspektorat të veçantë sa i përket inspektimit të makinerisë dhe ky inspektorat është i furnizuat me 900 standardizime të cilat kërkohen t’i përmbushin përmes deklaracionëve të tyre gjatë importit të këtyre makinerive. Ne si ministri do të vazhdojmë së inspektuari”, ka thënë ai.

Derisa drejtori i kësaj kompanie “Agribau”, Naim Berisha, shpreson se ligji për sigurimin e makinerive do të zbatohet me përpikëri.

“Me rastin e hyrjes në fuqi të ligjit për sigurimin e makinerive, ne shpresojmë që ky ligj të zbatohet me përpikëri. Ne kemi 20 kompani që përfaqësojmë nga bota dhe mund të themi se të gjitha këto kompani aplikojnë standardet sipas direktivave të BE-së”, ka thënë ai./kp

Back to top button