Nga 1.814.263 qytetarë me të drejtë vote, deri në ora 17:00 të drejtën e votës e kanë shfrytëzuar 703.522 qytetarë.

Dalja e votuesve në njësitë zgjedhore:

Në njësinë zgjedhore 1 dalja e votuesve është 41.07%,

Në njësinë zgjedhore 2 dalja e votuesve është 36.98%,

Në njësinë zgjedhore 3 dalja e votuesve është 43.85%,

Në njësinë zgjedhore 4 dalja e votuesve është 43.99%,

Në njësinë zgjedhore 5 dalja e votuesve është 38.21%,

Në njësinë zgjedhore 6 dalja e votuesve është 29.6%./TV21