KDI analizon auditimin në vitin 2016

KDI analizon auditimin në vitin 2016

Një analizë e Institutit Demokratik të Kosovës  të raporteve të rregullsisë për vitin 2016  të Zyrës Kombëtare të Auditimit, ka treguar se një  numër i çështjeve  përsëriten nga viti në vit si gjetje të raporteve të Zyrës Kombëtare të Auditimit .Raporti ka përfshirë  të gjitha Institucionet e nivelit qendror dhe lokal, si institucionet me qarkullimin më të madh të parasë publike gjatë vitit 2016./21Media